انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه
اخبار این صفحه
  • اولویت دولت در حوزه «فاوا» در سال جدید چه باید باشد؟

  • افزودن هوش مصنوعی به «گوگل مپ»

  • ساخت فرم های اینترنتی با یک کلیک

  • تجربه یک ویدئوکنفرانس بی نقص

  • خبر

ایران عصر