مرکز آمار ایران از تغییرات قدرت خرید خانوارهای کشور در تیرماه خبر داد

جغرافیای نرخ تورم در کشور
گروه اقتصادی / مرکز آمار ایران روز گذشته چند گزارش درباره وضعیت قیمت‌ها، نرخ تورم و تغییرات قدرت خرید دهک‌های مختلف جامعه و همین‌طور تورم تولیدکنندگان دو بخش اقتصادی منتشر کرد.
در گزارش‌های این مرکز چند نمای مختلف از اقتصاد خانوارهای ایرانی و بنگاه‌های اقتصادی به چشم می‌خورد که شاید بتوان مهم‌ترین آنها را چنین به تصویر کشید: «در تیرماه 1399؛ تورم نقطه‌ای به 26.9 درصد رسید. تورم نقطه‌ای برای بخش خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات 21 درصد و برای بخش کالاهای غیر خوراکی و خدمات 29.8 درصد بود. بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٤.٧ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٤.٢ درصد) ٠.5 واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. تورم نقطه‌ای دهک‌ها همان تغییر در قدرت خرید خانوارهای مختلف کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. در عین حال، وقتی آمارها را به تفکیک استان‌ها بررسی می‌کنیم، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (٣٢.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢١.٤ درصد) است. اما شرایط تورمی برای تولیدکننده بخش‌های خدماتی بهتر شده است. به طوری که مرکز ملی آمار ایران از کاهش ۱.۴ درصدی میانگین تورم تولیدکننده در بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٩ (تورم سالانه) خبر می‌دهد.»
آنچه گفته شد، یک نمای کلی از وضعیت تیر امسال بود. اما در یک بررسی جزئی‌تر می‌توان دریافت که در تیرماه دقیقاً چه تغییراتی در قیمت‌ها برای گروه‌های مختلف جامعه و در مقیاس‌های نقطه‌ای، ماهانه و فصلی رخ داده است.
پایین‌ترین نرخ تورم ماهانه در ایلام
همانطور که اشاره شد، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (٣٢.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢١.٤ درصد) است.
براساس گزارش مرکز آمار در تیر ‌‌ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٢٢٧.٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٦.٤ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان اردبیل با ٨.٢ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان ایلام با ٣.٩ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٢٦.٩ درصد است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به عدد ٢٦.٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه (سالانه) مربوط به استان هرمزگان (٣١.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢٢.٥ درصد) است.
٦.٥ درصد افزایش تورم شهرنشینان
در تیر ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٢٢٦.٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٦.٥ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان اردبیل با ٨.٥ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان یزد با ٣.٨ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٢٧.٠ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (٣٢.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢١.٠ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای شهری به عدد ٢٦.٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣١.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (٢٢.٩ درصد) است.
٥.٩ درصد افزایش تورم خانوارهای روستایی
در تیر ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) عدد ٢٣٤.٩ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ٥.٩ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان همدان با ٨.٧ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان ایلام با ٢.٩ درصد افزایش است.
 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٢٥.٩ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان (٣٢.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (١٩.٣ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای روستایی به عدد ٢٦.٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣٢.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢١.٢ درصد) است.
وضعیت قدرت خرید دهک‌های اول تا دهم
در این گزارش در خصوص وضعیت قدرت خرید دهک‌های اول تا دهم آمده است که شاخص تورم نشان دهنده تغییرات قدرت خرید خانوارهاست و معمولاً برای دهک‌های اول کم‌درآمدترین گروه و دهک دهم پردرآمدترین گروه از خانواده‌ها متفاوت است. بر این مبنا، محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٢٢.٩ درصد برای دهک اول تا ٢٤.٤ درصد برای دهک نهم بوده است.
نرخ تورم کل کشور در تیر ماه ١٣٩٩ برابر ٢٦.٤ درصد بود که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٢٤.٢ درصد برای دهک اول تا ٢٨.٩ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٢٢.٩ درصد برای دهک اول تا ٢٤.٤ درصد برای دهک نهم است. همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین ٢٥.٥ درصد برای دهک اول تا ٣٠.١ درصد برای دهک دهم است.
برمبنای گزارش آذرماه 1398 مرکز آمار از بررسی گزارش‌های بودجه خانوار؛ خانواده‌های دهک اول، با احتساب تورم نسبت به سال ۹۷، ماهانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان درآمد دارند و از این رقم یک میلیون تومان هزینه خانواده می‌شود. اما در دهک دهم، خانوارها در ماه رقمی حدود ۱۱ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان پول خرج می‌کنند که ۱۰ میلیون تومان آن مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی و حدود یک میلیون و ۷۹۰ هزار تومان آن مربوط به هزینه‌های خوراکی است.
تورم تولیدکننده بخش‌های خدمات در ایران برای فصل بهار ١٣٩٩
اما در گزارشی دیگر از شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات می‌خوانیم. بر مبنای گزارش این مرکز، در بخش‌های خدمات کمترین نرخ مربوط به بخش «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار» (١٥.٧ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به بخش «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» (٣٥.٦ درصد) است.
در همین حال، تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٩ (تورم سالانه) به ٢٧.٦ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٢٩.٠) ١.٤ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های خدمات در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار» (١٦.٣ درصد) و بیشترین آن مربوط به بخش «هتل و رستوران «(٤١.٩ درصد) است.
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار ١٣٩٩ به ٢٦.٦ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢٥.٦) ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه دهندگان خدمات به ازای تولید خدمات شان در داخل کشور، در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل بهار ١٣٩٨، ٢٦.٦ درصد افزایش دارد. در بخش‌های خدمات کمترین نرخ مربوط به بخش «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار» (١٥.٧ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به بخش «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» (٣٥.٦ درصد) است.
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار ١٣٩٩ به ٦.٧ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤.١) ٢.٦ واحد درصد افزایش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش‌های «آموزش (١.٨)» و «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار» (٥.٠ درصد) است. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به «واسطه گری‌های مالی» (١٤.٥ درصد) است.

آدرس مطلب http://www.irannewspaper.ir/newspaper/page/7407/9/549935/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه
ایران عصر