پیشنهاد جنجالی ترامپ: انتخابات را به تعویق بیندازید
ندا آکیش – دونالد ترامپ روز پنج شنبه پیشنهاد به تأخیر انداختن انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر امریکا را مطرح کرد. پیشنهادی که با توجه به بحران‌های داخلی جدی که او در آستانه انتخابات دارد، بهترین راه فرار آقای تاجر در 4 سال حضورش در کاخ سفید به نظر می رسد. اما سخنان او با توجه به اینکه چنین چیزی در حوزه اخ