عدد4 تصویرگر ایرانی
در کاتالوگ نمایشگاه کتاب بولونیا
معاون امور بین‌المللی مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی با اشاره به فعالیت تصویرگران ایرانی در این دوره از نمایشگاه کتاب بولونیا گفت: چهار هزار تصویرگر در این دوره از نمایشگاه شرکت کرده‌اند. از این میان، آثار ۷۵ تصویرگر به کاتالوگ نمایشگاه راه یافته که چهار نفرشان، یعنی نرگس محمدی، راشین خیریه، حسن عامه کن و عرشید شفیعی ایرانی هستند. غلامرضا نوعی همچنین به مهر گفت: میهمانان و