آن سوی مرز

استقبال از«شبی با فرهنگ و موسیقی ایرانی» در جزیره زیبای «سیرس» یونان


برنامه شبی با فرهنگ و موسیقی ایرانی با استقبال گسترده شهروندان جزیره سیرس یونان مواجه شد. به گزارش ایرنا، برگزاری مراسم شبی با فرهنگ و موسیقی ایرانی که به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران و همکاری شهرداری جزیره سیرس برگزار شد، نظر شهروندا