کیوسک

نوبت عاشقی در «اندیشه پویا»

شماره 41 ماهنامه «اندیشه پویا» به مدیرمسئولی برات‌الله صمدی راد و سردبیری رضا خجسته رحیمی منتشر شد. «زندگی خصوصی آیت‌الله» گزارشی است از آخرین روزها و آخرین تلاش‌های اکبر هاشمی رفسنجانی. «کلوزآپ آقای کارگردان» گزارشی از زندگی عباس کیارستمی است. «نوبت عاشقی» عنوان پرونده‌ای درب